Целта на проекта е да се разработи и охарактеризира лекарствено средство основано на подобрен имуноглобулинов препарат за лечение и профилактика на сепсис и сходни, често срещани заболявания.