Доцент Стефан фон Гунтен от Университета в Берн, Швейцария, е имунолог и специалист по прилагане на лечебни кръвни препарати.

Професор Чавдар Василев има опит в разработване на лекарства от човешка кръв за профилактика и лечение на вирусни инфекции.