Срок за изпълнение на проекта:

1 ноември 2012 г. до 30 април 2016 г.

В нашата страна има традиция за разработване и производство на лечебни препарати от човешка кръв. Един от тези препарати са имуноглобулините - вещества, които защищават тялото от бактерии и вируси. В резултат на продължителна изследователска дейност предложихме технология за увеличаване на защитните свойства на тези препарати. Доказахме върху експериментални модели способността им да лекуват различни варианти на сепсис /болестно състояние, известно и като "отравяне на кръвта"/.

Произвежданите понастоящем у нас, както и в чужбина имуноглобулинови препарати са ефикасни при пациенти със слаб имунитет, като и при някои инфекциозни болести. Нашата работа по българо-швейцарския проект потвърди това наблюдение и доказа, че "подобреният" вариант на тези препарати има нови и важни лечебни свойства.