• През октомври 2011 г. стартира първият конкурс за български млади учени в програмата за научен обмен на тематичен фонд „Стипендии”. Програмата осигурява престой и работа за период до 24 месеца на докторанти и до 12 месеца на пост-докторанти в Швейцарски научни институции. Допуска се и финансирането на кратки визити на българския ментор в Швейцария, както и на швейцарския ръководител у нас.
  • Индикативният бюджет на програмата е 1 610 000 ШФ, с които се подкрепят стипендианти за периода 2012-2015 г. с годишна стипендия от 50 000 ШФ за първа година и 55 000 ШФ за втората година, както и 60 кратки визити на ръководителите на проектите, като за една визита ще бъдат отпускани до 1500 ШФ.
  • Информация за програмата: www.mon.bg/science; http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html
  • Оценката на постъпилите заявления за стипендии се организира от координиращото звено в Швейцария и от координационния орган в МОН (дирекция „Наука“). Рецензентите в България се подбират от постъпилите заявления за рецензенти, със съответстваща компетентност. Рецензиите се изпращат на координиращото звено на Швейцарската конференция на ректорите (CRUS), която управлява програма „Стипендии“.
  • Представител на дирекция „Наука“ участва в заседанията на Комитета за наблюдение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения Европейски съюз.
  • Процедурата изисква всички преминали през предварителната оценка проекти на страните партньори по програмата да бъдат класирани от Комитет за управление с представители на Швейцарската конференция на ректорите на Швейцарските университети, Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и представители на държавите бенефициенти.
  • На 25 август 2014 г. се проведе заседание за класация на постъпилите в последния конкурс проекти и бяха одобрени 4 стипендиантски програми от България и един е в листа на „чакащите“. До момента са одобрени и се изпълняват общо 22 стипендиантски програми в областта на биология, биохимия и медицина, философските изследвания, химия, фитохимия, екология, физика, фармация и др.